Archidat Webwinkel - kengetallen-verbouw
Javascript is uitgeschakeld

Kengetallen Verbouw

Voorbeelden Kengetallen BouwkostenWijzer Verbouw 2019

De kengetallen die zijn weergegeven in deze editie van de BouwkostenWijzer Verbouw zijn bedoeld om de haalbaarheid van bouw- en herbouwplannen te toetsen. De kengetallen zijn gebaseerd op actuele bouwkostengegevens, die worden doorgerekend met intelligente 3D-gebouwmodellen, ook wel BIM-modellen genoemd. De door ons samengestelde kengetallen vormen een handig hulpmiddel tijdens de initiatief- en vroege ontwerpfase. De kengetallen geven echter alleen een kostenindicatie en zijn niet geschikt om daadwerkelijk begrotingen of offertes mee op te stellen.

De kostenkengetallen zijn opgesteld op basis van prijzen die zijn vastgesteld op maart 2019. De bedragen zijn voorzien van de gemiddelde staartkosten van de begroting en exclusief btw en overige bijkomende kosten zoals onder andere honoraria. De kostenkengetallen worden gepresenteerd op basis van bruto vloer oppervlakten (BVO) per vierkante meter en bruto inhoud (BIH) per kubieke meter.

De bruto vloer oppervlakte wordt berekend door een som te maken van alle tot het gebouw behorende binnenruimten welke zijn gemeten op vloerniveau(s) rondom de buitenomtrek van de opgaande constructies. Hierbij worden trapgaten en/of vides groter dan vier vierkante meter niet meegerekend tot de bruto vloeroppervlakte.

De bruto inhoud is gemeten door een som te maken van alle tot het gebouw behorende binnenruimten welke zijn bepaald met behulp van het bruto vloeroppervlak, inclusief trapgaten welke groter zijn dan 4 m2 vermenigvuldigd met de totale bruto hoogte van het gebouw.
Bovengenoemde metingen van bruto vloeroppervlakte en bruto inhoud zijn opgesteld volgens de NEN 2580.


Voor de volgende verbouwingen zijn kengetallen opgenomen:

Verbouw | aanbouw woonhuis | beide zijden vrij (zie voorbeeld hieronder)
Verbouw | aanbouw kantoor/ praktijkruimte | zijgevel hoekwoning
Verbouw | Opbouw woonhuis | houtskeletbouw
Verbouw | vrijstaande garage |ongeïsoleerd
Verbouw | Badkamer standaard


Omschrijving: Een rechthoekige aanbouw voorzien een plat dak. De gevel bestaat uit een gemetselde gevel en is voorzien van hardhouten kozijnen. Aan de binnenzijde is de aanbouw volledig afgewerkt Het uitgangspunt is een bruto vloeroppervlak van 12,5 m2.

aanbouw woonhuis beide zijden vrij

Kostenkengetallen
Bruto vloeroppervlak (BVO) € ??? / m2
Bruto inhoud (BIH) € ??? / m3

Zie BouwkostenWijzer Verbouw voor de kostenkengetallen.

 
Sluit deze advertentie